Eduard de Vries werkt als zelfstandig docent en counsellor met als specialisme het begeleiden van jongeren met autisme en/of adhd. Hij is afgestudeerd als 2de graads leraar wiskunde & biologie en haalde daarna een bachelor in de psychologie.

Hij werkte  achtereenvolgens als systeemontwerper, projectmanager en teammanager in de ICT en later als docent in het basis- en middelbaar onderwijs. Hij begeleidt  individuele cliënten vanuit zijn eigen counsellingspraktijk Humanos en is daarnaast ontwikkelaar en docent in de HBO-bacheloropleiding Counselling van het NTI.

Eduard is geregistreerd als trainer bij het CRKBO. Hij staat graag aan de basis van onderwijs en ontwikkeling en vindt het uitdagend om daar in verschillende rollen aan bij te kunnen dragen.